EVAR AB

Installation

Vi på EVAR AB erbjuder dig som kund hjälp med installation av våra anläggningar.

Rent Vatten

Vi erbjuder ett antal olika installationsvarianter för våra Rent Vatten-anläggningar.
Det går även att inkludera övervakning av anläggningen.

I installationen ingår:

Uppställning av avsaltningsenhet, bufferttank, montering av filterenhet och anslutning av dessa i befintligt serviceutrymme.
Vid vinterdrift bör detta utrymme hålla en lägsta temperatur om +10 grader.

Installation och driftsättning av oss levererade enheter till framdragna och anslutna eluttag.
Vid vinterdrift krävs egen säkringsgrupp samt eluttag för de individuella värmeslingorna.

Hyllsats ingår för uppställning av levererade enheter.

Slangar läggs ovanpå mark.

Transporter med bil/båt, håltagning och schaktningsarbeten ingår ej.