EVAR AB

Övervakning

Vi på EVAR AB erbjuder dig som kund, övervakning och styrning av anläggningar som installerats av oss.
Med hjälp av övervakning får du kontroll på hur anläggningen “mår” och du får även ett larm om något inte skulle stå rätt till.

Rent Vatten – Övervakning

Rumstemperatur

Funktionen används för att larma om rumstemperaturen sjunker under ett givit värde.
Kan även kopplas för att styra ett i rummet placerat värmeelement.

Utomhus- och marktemperatur

Funktionen används för att kontrollera behovet av påslagna värmeslingor i vattenrör som utsätts för frost.
Denna funktion kan spara energiförbrukningen med flera kWh / år då slingorna enbart aktiveras vid behov och risk för markfrost.
Vid användning av EVAR vattenrening kan man koppla ihop denna funktion med RoLux vintervatten och därigenom uppnå ytterligare besparing.

Värmeslingor

EVAR övervakning kan kombineras med en ”Vi är hemma” knapp som möjliggör styrning av värmeslingor mellan EVAR Vatten-hus och huvudhuset eller ytterligare distributionsställen.
Denna funktion gör att man aktivera värmeslingorna om behov finns vid risk för markfrost.

Produktionsstyrning av RoLux vattenrening

EVAR har byggd ett tillägg till RoLux avsaltningsanläggning som möjliggör:
• Tidsstyrning av produktionen till tid på dygnet där produktion stör som minst
• Styrning av produktionen kopplad till produktion av Solel
Denna funktion kopplas med fördel till en med EVAR fungerande solcellsanläggning således att vattenproduktion sker när solcellerna producera el.

Rent Vatten – Fjärrövervakning

Det går även att koppla på fjärrövervakning via Internet om man har tillgång till WiFi året om.
Man får e-post med status uppdateringar samt eventuella larm.
Fjärrövervakning kan kombineras med en ”Vi är på väg” funktion / knapp som möjliggör styrning på distans av värmeslingor mellan EVAR Vatten-hus och huvudhuset eller ytterligare distributionsställen.