EVAR AB

Visste du att dricksvatten klassas som livsmedel ?

Håller ditt vatten rätt kvalitet ?

Rent dricksvatten från EVAR AB

EVAR har valt att satsa på kvalité, och jobbar därför med RoLux systemen från Afflux Water som är kompletta och helautomatiska avsaltningsanläggningar.

Vi har i egen regi kört en RoLux avsaltningsanläggning under 9 års tid utan problem och är själva mycket nöjda.

Det går säkert att hitta någon annan anläggning eller leverantör som är billigare vid inköpstillfället, men vi är övertygade att RoLux systemen blir billigare över tid, och vi väljer att prioritera god kvalitet av både vatten och anläggning!
Vi rekommendera därför RoLux för tex. permanent bostad eller fritidsfastighet, med krav på rent dricksvatten och där en befintlig brunn saknar nödvändig vattenkvalitet (saltvattenintrång) eller med risk för låga vattennivåer.

RoLux från Afflux Water

RoLux Water Master är byggd speciellt för rening av havsvatten men fungera även som komplement till befintlig brunn om man saknar närhet till havet.

Reningen utförs med membranteknik s.k. omvänd osmos som är en miljövänlig process helt utan tillsatser av kemikalier.
Enkelt förklarat sker detta genom att salt havsvatten pressas under högt tryck över ett s.k. semipermiabelt membran vilket tillåter rena vattenmolekyler att passera, men förhindrar att salt och förorenat vattnet kommer igenom membranet.

Afflux Water har vidareutvecklat tekniken till Östersjöns bräckta vatten och är idag marknadsledande inom segmentet.

Rolux Water Master finns i 3 storlekar, 100L/h, 200L/h och 300L/h, kapaciteten är beräknad vid max 1% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 10 grader Celsius.
Det kan tyckas vara mycket med 100, 200 eller 300L/h om man räknar med 24 timmars drift. Men det är inte så man ska räkna, utan det gäller att få sitt vattenbehov täckt på så kort tid som möjligt. En kort drifttid sänker driftkostnaden och ger ett lågt slitage vilket även påverkar maskinens livslängd positivt. Man får också en bättre säkerhetsmarginal då förbrukningen ökar med t.ex. gäster.

Vi har även större system om man tex är flera fastigheter eller samfällighet som vill gå samman och dela på samma system.
Kontakta oss för ytterligare information.

Bra att veta: Cirka 200 liter vatten per dag gör en person av med till mat, dryck, toalett, dusch och tvätt. Tänk även på att vattenförbrukning dessutom tendera att öka när man inte längre behöver vara snål med vattnet.

Dricksvattenkvalitet utöver det vanliga
Vatten klassas som livsmedel och det är därför mycket viktigt att kvaliteten på det avsaltade vattnet håller hög klass. Den unika kvalitetskontroll för rent vatten larmar direkt ifall det uppstår brister i processen.

CircusalTM Mineralfilter för den goda smakens skull
Rent vatten som produceras i en avsaltningsanläggning blir mjukt och får ett lågt pH-värde. De viktiga mineralerna går också förlorade i den effektiva reningsprocessen, CircusalTM innehåller naturligt aktiva mineraler som förbättrar det avsaltade vattnets kvalitet och gör det gott och nyttigt att dricka.
CircusalTM återställer dessutom pH-balansen till 7.5 – 8 vilket är samma värde som kommunalt vatten.

Re-fresh
För att säkerställa att den höga vattenkvalitén bibehålls även då förbrukningen uteblir aktiveras en regelbunden forcerad omsättning av vattnet både i avsaltningsenheten och i bufferttanken.
Denna ”Re-fresh” funktion omsätter halva tankvolymen en gång per vecka. Avsaltningsenheten genomspolas då en gång varje dygn under ett par minuter.

Automatisk självrengöring
Ett unikt system för automatisk självrengöring med maximal rengöringseffekt minskar behovet av skötsel och underhåll.
Detta förlänger membranens livslängd och kapacitet samt reducerar slitaget från det aggressiva och förorenade saltvattnet på ingående komponenter.