EVAR AB

Referenser

Solcellsanläggning Askholmen

Installerad : September 2018

Toppeffekt : 9.03 kWp; 30 paneler

Produktion sedan start : 22.2MWh (2022-03);
motsvara 8’710 kg CO2 eller 260 planterade träd

Installerad : våren 2013

Avsaltningsanläggning Askholmen

Produktion sedan start : 120’000 liter rent vatten (2022-03)

Har kört som enbart sommarvatten till hösten 2021 då en uppgradering till vintervatten genomfördes.

Avsaltningsanläggning Askholmen

Installerad : hösten 2021

Produktion sedan start : 5000 liter rent vatten (2022-03)

Installation med vintervatten.

Minireningsverk Askholmen

Installerad : sommaren 2020

Renat avloppsvatten sedan start : 6000 liter