EVAR AB

Serviceavtal

Vi på EVAR AB erbjuder dig som kund olika servicepaket för att säkra en problemfri upplevelse och drift av anläggningarna.

Rent Vatten med RoLux

Till vår Rent Vatten-anläggning erbjuder vi ett antal olika serviceavtal som man kan kombinera.

Serviceavtal – Refill

Beroende på anläggningskonfiguration och normalförbrukning skickar EVAR automatisk en gång per år en komplett uppsättning filter och mineralsats för kommande årsförbrukning.

Serviceavtal – Refill + Konservering

Beroende på anläggningskonfiguration och normalförbrukning skickar EVAR automatisk en gång per år på hösten en komplett uppsättning filter, mineralsats och konserveringsmedel för egen konservering av anläggningen och för kommande årsförbrukning.

Serviceavtal – Basic

Inkluderar ett service besök vart annat år under driftperioden (sommaren) med funktionskontroll.

Serviceavtal – Medium

Inkluderar ett service besök per år under driftperioden (sommaren) med funktionskontroll
Vart tredje år genomförs en Membram spolning.

Serviceavtal – Premium

Inkluderar två service besök per år fördelat ett på hösten och ett på våren.
I vårens besök ingår uppstart och igångkörning av anläggningen efter vinteravstängning, alternativt funktionskontroll efter vinterdrift.
I höstens besök ingår funktionskontroll samt konservering och nedstängning av anläggningen om man inte önskar vinterdrift.
Vart tredje år genomförs en Membram spolning.